เส้นทางสร้างสรรค์ผลงาน

Beaming Story 4

The Art of Inspiration

เส้นทางที่ต้องพิสูจน์ตัวเองของแค…

1 Shares
Beaming Story 18

Vana Vana VanaWe

ศิลปินแอล.ดี ที่ได้ “มังงะ…

Beaming Story 27

New’s Art Dimension

ศิลปินที่มีอารมณ์ขันและตัวตนชัดเ…

Beaming Story 81

ปักจิต ปักใจ

Social Enterprise บุกเบิกอาชีพให…

86 Shares

Beam Talks คือ ความตั้งใจสร้างพื้นที่ส่องแสงศักยภาพของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว ผ่านการสื่อสารออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์บันดาลใจ : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงาน สื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ม.ค.-ส.ค.2561)

ดำเนินงานโดย นรรณ วงศ์พัวพันธุ์
ผู้ก่อตั้ง Special Plaza มีความสุขเป็นพิเศษ และ
บรรณาธิการบริหาร Beam Talks Magazine
ติดต่อ : BeamTalkTeam@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © specialplaza.co

สมัครสมาชิก