People+

ครอบครัวคนพิเศษที่เราอยากรู้จัก

ปลูกเฟิร์นในใจ 31

Byte Wood

วงปีของไม้ที่โต…
23 Shares
ปลูกเฟิร์นในใจ 59

THAI ART BRUT ARTIST

ศิลปะดิบของ พศิ…

ปลูกเฟิร์นในใจ 86

SUNFUN WEAVING

บ้านซันทอสนุก ส…
ปลูกเฟิร์นในใจ 88

Family is ‘The BEST’.

บนเส้นทางที่ต้อ…

Beam Talks คือ ความตั้งใจสร้างพื้นที่ส่องแสงศักยภาพของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว ผ่านการสื่อสารออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์บันดาลใจ : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงาน สื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ม.ค.-ส.ค.2561)

ดำเนินงานโดย นรรณ วงศ์พัวพันธุ์
ผู้ก่อตั้ง Special Plaza มีความสุขเป็นพิเศษ และ
บรรณาธิการบริหาร Beam Talks Magazine
ติดต่อ : BeamTalkTeam@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © specialplaza.co

สมัครสมาชิก