People+

ครอบครัวคนพิเศษที่เราอยากรู้จัก

ปลูกเฟิร์นในใจ 31

Byte Wood

วงปีของไม้ที่โต…
3 Shares
ปลูกเฟิร์นในใจ 59

THAI ART BRUT ARTIST

ศิลปะดิบของ พศิ…

ปลูกเฟิร์นในใจ 86

SUNFUN WEAVING

บ้านซันทอสนุก ส…
ปลูกเฟิร์นในใจ 88

Family is ‘The BEST’.

บนเส้นทางที่ต้อ…

Beam Talks คือ ความตั้งใจสร้างพื้นที่ส่องแสงศักยภาพของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว ผ่านการสื่อสารออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์บันดาลใจ : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงาน สื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ม.ค.-ส.ค.2561)

ดำเนินงานโดย นรรณ วงศ์พัวพันธุ์
ผู้ก่อตั้ง Special Plaza มีความสุขเป็นพิเศษ และ
บรรณาธิการบริหาร Beam Talks Magazine
ติดต่อ : BeamTalkTeam@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © specialplaza.co

สมัครสมาชิก