ป้ายกำกับ: ศิลปะ

มูลนิธิ ณ กิตติคุณ 3

THAI ART BRUT ARTIST

ศิลปะดิบของ พศิ…

มูลนิธิ ณ กิตติคุณ 30

Self+Art

การบำบัดและพัฒน…

236 Shares
มูลนิธิ ณ กิตติคุณ 47

New’s Art Dimension

ศิลปินที่มีอารม…

มูลนิธิ ณ กิตติคุณ 62

Vana Vana VanaWe

ศิลปินแอล.ดี ที…

มูลนิธิ ณ กิตติคุณ 82

The Art of Inspiration

เส้นทางที่ต้องพ…

1 Shares

Beam Talks คือ ความตั้งใจสร้างพื้นที่ส่องแสงศักยภาพของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว ผ่านการสื่อสารออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์บันดาลใจ : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงาน สื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ม.ค.-ส.ค.2561)

ดำเนินงานโดย นรรณ วงศ์พัวพันธุ์
ผู้ก่อตั้ง Special Plaza มีความสุขเป็นพิเศษ และ
บรรณาธิการบริหาร Beam Talks Magazine
ติดต่อ : BeamTalkTeam@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © specialplaza.co

สมัครสมาชิก